Psychoterapia

Jak przebiega proces psychoterapii?

Psychoterapia jest procesem spotkania dwojga ludzi, w otwartej atmosferze opartej na bezpieczeństwie, uważności i szacunku do wyzwań, z którymi przychodzi Klient.

To spotkania, podczas których Psychoterapeuta i Klient stwarzają pole do bezpiecznego poznawania siebie, odkrywania prawdy o sobie, przyglądania się z bliska tematom, które utrudniają Klientowi osiągnięcie życiowych celów, które są dla niego ważne.

Znajomość siebie zaś prowadzi do większej wolności dokonywania życiowych wyborów, wpływania na własne zachowania i tym samym budowania bardziej satysfakcjonujących relacji.

Proces psychoterapii poprzedzają konsultacje (do 3 do 5), podczas których możemy się zapoznać, porozmawiać o tematach z którymi przychodzisz, o wzajemnych oczekiwaniach, potrzebach oraz dobrać właściwą formę wsparcia. Jest to też miejsce na przyjrzeniu się temu, czy są jakieś powody, które uniemożliwiłyby wspólna pracę.

Indywidualny cel psychoterapii jest ustalany w czasie pierwszych sesji konsultacyjnych.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o określonej, stałej godzinie i trwają 50 minut.

 

Psychoterapia jest zazwyczaj procesem długoterminowym, ponieważ trwałe zmiany potrzebują czasu.

Możliwe są krótsze procesy terapeutyczne koncentrujące się na pracy z konkretnym problemem bądź mające charakter wsparcia w kryzysowym momencie życia.

Podczas sesji możesz przyjrzeć się z bliska tematowi, problemowi, z którym przyjdziesz. Rozwinąć szersze postrzeganie tych aspektów siebie, sytuacji, które stoją na drodze do Twojego dobrostanu i zdrowia. A to może ułatwić Ci znalezienie nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów na życie w zgodzie z Twoimi potrzebami, możliwościami i ograniczeniami.

Poprzez cotygodniowe spotkania, możesz nawiązać bliższe połączenie ze swoimi emocjami, potrzebami, pogłębić świadomość, rozwinąć odpowiedzialność za swój własny proces zdrowienia, rozwoju i życia. Psychoterapia może również przynieść Ci więcej wolności i odwagi w dokonywaniu ważnych dla Ciebie zmian i wyborów życiowych.

Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.” C.G.Jung

Zapraszam na konsultację i terapię osoby dorosłe, które w swojej codzienności doświadczają:

 • Przedłużającego się stresu
 • Obniżonego nastroju
 • Niepokojących wahań nastroju
 • Obniżonego poczucia własnej wartości
 • Stanów lęków
 • Ataków paniki
 • Depresji
 • Wypalenia zawodowego
 • Mobbingu
 • Wyzwań rodzicielskich
 • Trudności w relacjach
 • Objawów psychosomatycznych
 • Bezsenności
 • Przemocy i autoprzemocy
 • Samotności

Oraz osoby, które doświadczają cierpienia związanego z ważnymi, życiowymi doświadczeniami typu strata bliskiej osoby, trudności z zajściem w ciąże, wypadki, choroby, utrata/zmiana pracy, rozwód, poronienie itd.

Z mojej strony możesz liczyć na nieoceniające, empatyczne wsparcie, wiedzę, życiowe doświadczenie oraz uważne zmysły i otwarte serce.

Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie zasoby do tego, by przejść przez kryzysy, trudne momenty. Czasem potrzebuje do tego empatycznego, czujnego i bezpiecznego towarzysza.

Psychoterapia Gestalt nie jest wyłącznie procesem zajmującym się poprawą objawów klinicznych Klienta. Może być również pięknym procesem rozwojowym, prowadzącym do głębszego poznania siebie.

Jeśli jesteś w kryzysie, potrzebujesz wsparcia bądź po prostu psychoterapeutycznego towarzyszenia w oglądaniu swojego życia, zapraszam Cię na pierwszą konsultację.

 

Pracuję w Białymstoku oraz online.

By umówić się na 50 minutową konsultację, zapraszam do kontaktu telefonicznego:

tel. 507115888 (50 min. konsultacja 150 zł)

Gdybym nie odebrała telefonu – proszę o sms – oddzwonię.

 

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Jak pokazują badania, najbardziej leczącym czynnikiem w psychoterapii jest relacja, która zawiązuje się między Klientem a Psychoterapeutą. Relacja oparta na dialogu, otwartości, szacunku i autentyczności.

A to może oznaczać, że nurt, w którym pracuje Psychoterapeuta jest drugorzędny.

Nie oznacza to jednak, że nie ma on znaczenia. Może się okazać, że modalność psychoterapii może mieć znaczenie dla Klienta.

Jeśli ma dla Ciebie, zapraszam Cię do poczytania o głównych założeniach psychoterapii, w podejściu, w którym pracuję.

 

Podejście Gestalt, jest podejściem humanistycznym, holistycznym. To oznacza, że pojmuje człowieka jako całość emocjonalną, fizyczną, racjonalną, społeczną i duchową.

Gestalt  (z niemieckiego „kształt, figura”) czerpie założenia z filozofii Wschodu, freudowskiej psychoanalizy, reichowskiej pracy z ciałem,  fenomenologii, egzystencjalizmu i holizmu. Podczas psychoterapii pracujemy z różnymi przejawami ludzkiego funkcjonowania: myślami, uczuciami, zmysłami, potrzebami, doznaniami z ciała, fantazjami, przekonaniami czy snami.

Głównym celem psychoterapii jest poszerzanie świadomości Klienta a w konsekwencji zwiększenie elastyczności jego postawy, zachowania i wyborów, których dokonuje. Świadomości myśli, emocji, odczuć ciała, zmysłów, potrzeb, schematów i mechanizmów, w których funkcjonuje w swoich codziennych relacjach (ze sobą i z innymi) jest kluczowa dla osiągnięcie celów, z którymi przychodzi Klient.

A to wszystko w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku.

Podejście Gestalt skupia się na tym, co zachodzi w relacji, na granicy kontaktu „tu i teraz” Klienta i Terapeuty, a co bywa drogą do obejrzenia, uświadomienia i w konsekwencji zmiany procesów, które zachodzą w codzienności zewnętrznej i wewnętrznej Klienta.

„Tu i teraz” nie oznacza, że wyzbywamy się w terapii powracania do przeszłości. Oznacza to tyle, że to co dzieje się w gabinecie w relacji miedzy Klientem a Terapeutą może być obrazem tego, jak przeszłość Klienta wkrada się do jego teraźniejszości. A tym samym jak Klient odcina się od świadomości tego, co dzieje się w teraźniejszości, tym samym odcinając się od przeżywania uczuć i rozpoznawania oraz zaspokajania swoich potrzeb.

Oprócz pytania „dlaczego”, które prowadzi nas do przeszłości, szukania źródeł, pierwotnych przyczyn naszych zachowań, stawiamy sobie przede wszystkim pytanie „jak”. Jak sprowadzamy naszą przeszłość do teraźniejszości. Jak robimy to, że utrudniamy sobie połączenie ze sobą i zaspokajanie naszych potrzeb na obecnym etapie życia. JAK odsuwamy się od przeżywania, doświadczania tego, co w danej chwili jest obecne i żywe. Jak przyczyniamy się do swojego cierpienia.

Drogą do rozluźnienia trudności jest uświadomienie tego, co i JAK Klient robi TERAZ, jak przyczynia się do powstania trudności TERAZ, jak może zmienić dotychczasowe, niewspierające sposoby funkcjonowania a następnie poszukiwać adaptacyjnych strategii na zaspokojenie swoich potrzeb TERAZ (przy czym teraz nie oznacza „w tym momencie” a bardziej „na tym etapie życia”).

Powracanie do przeszłości bądź do wyobrażeń przyszłości jest elementem tego procesu, ale nie jest jego celem i nie jest wystarczające do tego, by osiągać cele terapii.

Przywrócenie świadomości myśli, emocji, odczuć z ciała, potrzeb, schematów funkcjonowania, które zadziewa się podczas sesji i pomiędzy nimi, jest drogą do odblokowania płynności naturalnych procesów samoregulacji (tzw cykl doświadczania), przywrócenia poczucia sprawczości i odpowiedzialności za swoje życie oraz wprowadzenia realnych zmian życiowych, po które chce sięgać Klient.

 

Gestalt stawia na poznanie siebie i akceptację (co nie jest równoznaczne z pobłażaniem sobie czy egoizmem). Bardziej na dostrzeżenie siebie takim, jakim się jest niż na dostosowanie się do istniejących norm, nakazów i zakazów.

Podczas procesu psychoterapii przyglądamy się niedomkniętym z przeszłości tematom, niezaspokojonym potrzebom, które wracają do nas w postaci powtarzających się schematów myślenia i zachowania.

Szukamy również nowych, wspierających sposobów na zaspokajanie swoich ważnych potrzeb i możliwości włączenia ich do swojej codzienności.

A to wszystko w relacyjnym dialogu, uważności, obecności i szacunku do miejsca, w którym znajduje się obecnie Klient.

 

By umówić się na 50 minutową konsultację, zapraszam do kontaktu telefonicznego:

tel. 507115888 (50 min. konsultacja 150 zł)

Pracuję w Białymstoku oraz online.

Gdybym nie odebrała telefonu – proszę o sms – oddzwonię.