Pisanie rozwojowe i terapeutyczne dla profesjonalistów

Pisanie rozwojowe i terapeutycze dla profesjonalistów

Program rozwojowo – edukacyjny ONLINE.

To program stworzony z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tego jak korzystać z narzędzia, jakim jest pisanie rozwojowe i terapeutyczne, do poszerzania świadomości, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przechodzenia przez zmiany oraz dostrzegania zasobów i rozwijania kreatywności, na polu zawodów pomocowych.

Pisanie jest pięknym i głębokim narzędziem samopoznania i transformacji. Moje dotychczasowe działania w tym obszarze docierają do ograniczonej grupy osób. Dzięki temu, że pisanie może zagościć podczas Twoich spotkań z Klientami podczas warsztatów, treningów, w trakcie sesji w gabinecie, możemy dotrzeć z pisaniem do dużo większej grupy osób. A chcę, by jak najwięcej osób mogło doświadczyć korzyści z tej praktyki. Dzięki Tobie i Twojej pracy będzie to możliwe.

Dodatkowo Ty, jako specjalista możesz również skorzystać z praktyki pisania dla samopoznania i osobistego wzrostu.

                                                                    Monika Kliber

 

CZYM JEST PISANIE ROZWOJOWE I TERAPEUTYCZNE

Pisanie rozwojowe i terapeutyczne  jest formą budowania samoświadomości i samoregulacji, w celu osobistego rozwoju, poprawy samopoczucia, samopoznania, lepszego radzenia sobie z emocjami i stresem oraz przechodzenia przez zmiany, z wykorzystaniem metody pisania i prowadzenia dzienników.

Pisanie rozwojowe jest również skutecznym narzędziem do pracy nad swoimi celami, wyzwaniami i poszukiwaniem ścieżki serca.

Taka forma pisania jest również bardzo wzbogacającym sposobem na pogłębianie kontaktu z własną kreatywnością i twórczością.

Celem pisania rozwojowego i terapeutycznego nie jest sam tekst nastawiony na czytelnika (jak to się często dzieje w procesie pisania książek czy innych publikacji) ale proces pisania i to, co w trakcie niego zachodzi w wewnętrznym świecie piszącego. 

Pisanie rozwojowe i terapeutyczne pozwala pogłębiać samopoznanie i znajdować sens własnych przeżyć, niezależnie od tego, czy dzielimy się swoim pismem z innymi, czy nie. Może być narzędziem autoterapeutycznym.

Samo myślenie o trudnościach i własnych doświadczeniach może pozostawiać je niedomknięte, czasem chaotyczne, nieuporządkowane. Pisanie pozwala na usystematyzowanie myśli, na oczyszczenie się z nagromadzonych emocji i dostrzeżenie własnych potrzeb. Pomaga dostrzec sens w opisywanych treściach i prowadzi w stronę znalezienia rozwiązania.

 

CO TO ZNACZY, ŻE PROGRAM JET ROZWOJOWO-EDUKACYJNY?

Edukacyjny – oznacza, że uczestniczy dostaną wiedzę merytoryczną dotyczącą wykorzystywania pisania rozwojowego i terapeutycznego w swojej pracy, w zawodach tzw. pomocowych.  Rozpoznają też ścieżki adaptacji pisania do swojej codziennej pracy z Klientami.

Rozwojowy – to znaczy zakładający doświadczenie osobiste różnych praktyk pisania i doświadczenie tego, co realnie zmienia pisanie w postrzeganiu siebie i rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej uczestników.

Spotkania odbędą się na platformie do wideokonferencji (ZOOM), zatem możesz uczestniczyć z każdego miejsca na świecie.

 

TEN PROGRAM JEST DLA:
 • psychologów,
 • coachów,
 • trenerów,
 • mentorów
 • terapeutów,
 • arteterapeutów
 • interwentów kryzysowych,
 • pedagogów i nauczycieli,

oraz wszystkich tych osób, których nie wymieniłam wyżej, a które  wspierają innych w osobistym wzroście.

 

KTO PROWADZI WARSZTAT?

Monika KliberWarsztat prowadzi Monika Kliber, coach , instruktor pisania rozwojowego i terapeutycznego, prekursor programu Journal to the Self® w Polsce, psychoterapeutka Gestalt w procesie szkolenia, która specjalizuje się w pomaganiu Klientom w odkrywaniu odwagi do twórczego życia, rozwijaniu samoświadomości oraz inteligencji emocjonalnej oraz przechodzeniu przez zmiany, poprzez procesy coachingowe oraz warsztaty z zastosowaniem metody pisania rozwojowego i prowadzenia dzienników. Uczennica Kathleen Adams – światowego autorytetu w zakresie pisania terapeutycznego oraz absolwentka programu Journal to the Self® Instructor Certification Training organizowanego przez Center for Journal Therapy w Denver.

 

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA ONLINE:
 • 21 stycznia (sobota) 2023 godz. 10.00-16.00 (6 godziny)
 • 22 stycznia (niedziela) 2023 godz. 10.00-16.00 (6 godziny)
 • 28 stycznia (sobota) 2023 godz. 10.00-16.00 (6 godziny)
 • 04 lutego (sobota) 2023 godz. 10.00-16.00 (6 godziny)

W sumie 24 godzin zegarowych programu, potwierdzonego zaświadczeniem o uczestnictwie.

 

PROGRAM

Szkolenie składa się z dwóch części:

I część – 2 dni szkolenia: Wprowadzenie do metody pisania rozwojowego i terapeutycznego:

(sobota i niedziela)

 • cele i założenia merytoryczne programu,
 • różne pojęcia, różne definicje – próba rozpoznania,
 • pisanie rozwojowe na świecie,
 • gatunki z których korzysta pisanie rozwojowe i terapeutyczne (wiersz, list, pamiętnik, proza, bajka, inne),
 • geneza, historia i główne założenia pisania rozwojowego i terapeutycznego,
 • pisanie ekspresywne prof. Pennebakera jako zbadana psychologicznie, naukowo metoda pisania,
 • mechanizmy psychologiczne stojące za korzyściami z pisania (dlaczego pisanie “działa”),
 • funkcje pisania rozwojowego i terapeutycznego (czynnik biologiczny, emocjonalny, społeczny),
 • korzyści z pisania,
 • co mówią badania naukowe o praktyce pisania,
 • zagrożenia praktyki pisania rozwojowego i terapeutycznego,
 • doświadczenie konkretnych praktyk pisania i możliwości ich zastosowania (pogłębianie samoświadomości, praca z ciałem, z emocjami, praca z projekcją, w żałobie itd.)

 

II część – 2 dni szkolenia: Perspektywy pracy z wykorzystaniem pisania rozwojowego i terapeutycznego:

(sobota i sobota)

 • pisanie a mówienie w pracy pomocowej,
 • korzyści z pisania odręcznego,
 • zasady korzystania z pisania w gabinecie i poza nim – setting włączania pisania do pracy z drugim człowiekiem,
 • pisanie jako narzędzie introspekcji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla profesjonalistów,
 • drabinka bezpiecznego stosowania pisania rozwojowego i terapeutycznego w gabinecie i na warsztatach wg. Kathleen Adams
 • kontynuacja konkretnych praktyk pisania,
 • wzbogacenie praktyki pisania poprzez fotografię i obraz – wprowadzenie.
 • wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

 

TUTAJ MOŻESZ PRZECZYTAĆ OPINIE UCZESTNIKÓW INNEGO WARSZTATU Z PISANIA.

CENA :

Cena za udział w programie: 1200 zł brutto (niższa cena w pierwszej edycji programu) przy zapisie do 30.11.2022

1300 zł przy zapisie od 30.11.2022

Płatność przelewem: bezzwrotny zadatek 300 zł płatny przy zapisie, reszta 900/1000 zł płatne do 31.12.2022. 

 

Cena zawiera:

 • 4 dni szkolenia (24 godziny zegarowe),
 • materiały szkoleniowe w postaci prezentacji,
 • zaświadczenie o udziale i ukończeniu szkolenia “Pisanie rozwojowe i terapeutyczne dla profesjonalistów”

 

ZAPISY :

By zapisać się na warsztat wypełnij TEN FORMULARZ.

W razie pytań zapraszam do kontaktu na kontakt@monikakliber.com bądź tel. 507115888 (gdybym nie odbierała proszę o sms)

 

Liczba miejsc ograniczona do 10.

Jeśli chcesz doświadczyć korzyści z pisania rozwojowego dla własnego wzrostu (nie jesteś profesjonalistą w powyższym rozumieniu), napisz na kontakt@monikakliber.com. Poszukamy możliwości poznania tej metody przez Ciebie w innym wymiarze niż uczestniczenie w warsztacie dla profesjonalistów.