Pisanie ekspresywne

pisanie ekspresywne

Pisanie ekspresywne jest formą budowania samoświadomości i samoregulacji, w celu osobistego rozwoju, poprawy samopoczucia, lepszego radzenia sobie z trudnościami i stresem oraz przechodzenia przez zmiany, z wykorzystaniem metody pisania i prowadzenia dzienników.

Pisanie ekspresywne jest również skutecznym narzędziem do pracy nad swoimi celami i wyzwaniami.

Celem pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników nie jest sam tekst nastawiony na czytelnika (jak to się często dzieje w procesie pisania książek czy innych publikacji) ale proces pisania i to, co w trakcie niego zachodzi w wewnętrznym świecie piszącego. 

Pisanie ekspresywne i prowadzenie dzienników pozwala pogłębiać samopoznanie i znajdować sens własnych przeżyć, niezależnie od tego, czy dzielimy się swoim pismem z innymi, czy nie. Może być narzędziem autoterapeutycznym.

Pionierem pisania ekspresywnego na świecie jest Profesor James W. Pennebaker – profesor University of Texas w Austin. To on od prawie 40 lat prowadził badania nad wpływem pisania na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Setki badań przeprowadzonych w krajach całego świata wykazały, że ludzie, którzy pisali o stresujących, ważnych dla nich wydarzeniach, znacznie rzadziej niż inni chodzili w następnych miesiącach do lekarza, obniżali częstotliwość bicia serca, poziom stresu oraz zaczynali dostrzegać nowy sens swoich doświadczeń.

Mówiąc krótko – pisanie poprawiało ich nastrój, samoświadomość emocji i potrzeb oraz wielokrotnie zmieniało kierunek ich życia.

Podobne korzyści z pisania wymienia  Kathleen Adams, założycielka Center for Journal Therapy w Denver

Dzięki pisaniu ekspresywnemu możesz osiągnąć wiele korzyści, takich jak:
 • znalezienie sposobów na osiągnięcie celu w zgodzie ze sobą,
 • poprawa zdrowia fizycznego, m.in. poprawa takich parametrów jak ciśnienie krwi, rytm serca, poziom hormonów stresu, odporność organizmu,
 • ekspresja i zrozumienie własnych emocji,
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami,
 • zwolnienie miejsca na kreatywne i twórcze pomysły.
 • zmniejszenie ładunku silnych emocji,
 • odkrycie nowego w sobie,
 • redukcja stresu,
 • wzrost akceptacji siebie,
 • zyskanie nowej perspektywy na różne sprawy,
 • uświadomienie swoich potrzeb, które kryją się za emocjami,
 • lepsze rozumienie siebie i swoich zachowań,
 • transformacja trudnych doświadczeń.

Samo myślenie o trudnościach i własnych doświadczeniach pozostawia je niedomknięte, czasem chaotyczne, nieuporządkowane. Pisanie pozwala na usystematyzowanie myśli, na oczyszczenie się z nagromadzonych emocji i dostrzeżenie własnych potrzeb. Pomaga dostrzec sens w opisywanych treściach i prowadzi w stronę znalezienia rozwiązania.

Pisanie ekspresywne jest również bardzo wzbogacającym sposobem na pogłębianie kontaktu z własną kreatywnością i twórczością.

Sam termin pisania ekspresywnego często rezerwowany jest wyłącznie dla pisania, które zbadał profesor Pennebaker. Jednak pisanie ekspresywne to również pisanie, wykorzystujące wiele innych technik, które zwiększają dostęp do siebie, pozwalają na głębsze zrozumienie i transformację swoich historii. Doświadczenia ludzi praktykujących pisanie na całym świecie, propagatorów pisania takich jak profesor James W. Pennebaker, Kathleen Adams, Diana Raab czy Luise deSalvo i moje osobiste doświadczenia z pisaniem ekspresywnym, skłoniły mnie do włączenia tej metody do pracy coachingowej z moimi Klientami oraz do programu warsztatów, które prowadzę.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda coaching ekspresywny z wykorzystaniem pisania, zapraszam Cię TUTAJ.
Jeśli interesują Cię warsztaty, zajrzyj  TUTAJ.