Obudź swoje twórcze JA – dla biznesu

Warsztat wykorzystania praktyki pisania ekspresywnego do pobudzania twórczości i kreatywności pracowników.

Pierwszy taki warsztat biznesowy na rynku.

Dlaczego mówimy o twórczości i kreatywności w biznesie?

Kreatywny i twórczy zespół to ogromny dar dla organizacji. To dzięki tym zasobom firmy mogą stawać się coraz bardziej konkurencyjne na rynku, rozwijać się, tworzyć innowacyjne produkty,  idee i tym samym ulepszać nimi świat.

Największy potencjał pracownika dla organizacji, tkwi w jego kreatywności i twórczości. Mówiąc o kreatywności nie mamy na myśli wyłącznie wyszukanych pomysłów i koncepcji. Każda myśl, która jest w większej mierze podszyta ciekawością i odwagą, niż strachem, jest już myślą kreatywną. W zasadzie na każdym stanowisku, od asystentki po prezesa, kreatywność jest cechą pożądaną i bardzo cenioną. To ona właśnie jest podstawą do sprawnego rozwiązywania problemów, inspiracji i rozwoju.

Kreatywność i twórczość dotąd niesłusznie była przypisywana wyłącznie zawodom artystycznym. Przecież każdy człowiek ma w sobie twórcę. Każdy posiada twórczą osobowość, twórcze „ja”. Nie każdy jednak ma z nim kontakt i do niego dostęp.

 

Co zatem można z tym zrobić?

By zaprosić więcej odwagi, kreatywności i twórczości do swojej codzienności zawodowej, trzeba wykonać celową pracę w tym kierunku. Świetnym narzędziem do rozpoczęcia tej pracy jest pisanie ekspresywne. Pisanie ekspresywne jest formą budowania samoświadomości, w celu lepszego radzenia sobie z codziennymi trudnościami, pobudzania kreatywności i wewnętrznej twórczości, z wykorzystaniem pisania.

 

W jakich sytuacjach warto zainwestować w ten warsztat dla Pracowników?
 • w trakcie zmian biznesowych, związanych z rozpoczęciem nowych projektów i podczas wprowadzania innowacji – jako element wspierania kreatywności i twórczości,
 • w organizacjach, których branża charakteryzuje się dużą potrzebą gromadzenia potencjału kreatywnego,
 • podczas budowania przez działy HR nowych strategii wspierania pracowników w rozwijaniu kreatywności,
 • jako ciekawy i nowatorski warsztat np. podczas wyjazdów integracyjnych bądź spotkań rozwojowych,
 • podczas tematycznych sesji kreatywnych organizowany w mniejszych zespołach.

 

Dla kogo dedykowany jest ten warsztat?
 • przedsiębiorców, menadżerów i innowatorów, którzy chcą z większą łatwością skorzystać ze swoich wewnętrznych zasobów do rozwijania swoich firm i idei,
 • osób, które chcą pozbyć się nawracających myśli, które to blokują ich biznesowy potencjał,
 • osób, od których wymagane jest twórcze i kreatywne podejście do pracy,
 • osób, które potrzebują zwiększyć poziom własnej koncentracji na zadaniach w pracy, tym samym poprawić efektywność osobistą,
 • pracowników działów marketingu, właścicieli firm, pracowników agencji reklamowych, pracowników działów rozwoju, freelancerów, przedstawicieli zawodów twórczych,
 • pracowników innych działów, dla których kreatywność i twórczość jest ważnym elementem wpływającym na ich rozwój w pracy,
 • osób rozpoczynających nowy biznes bądź projekt.
Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu: kontakt@monikakliber.com, tel. 507 115 888