Coaching ekspresywny

Metodologia

Program coachingu ekspresywnego jest połączeniem coachingu, w rozumieniu International Coach Federation oraz pisania ekspresywnego i rozwojowego.

Ekspresja – z łacińskiego. exspressio – oznacza wyrażaniewyciskanieuzewnętrznienie, danie wyrazu.

Coaching ekspresywny™ wykorzystuje refleksyjne, intuicyjne oraz skierowane na cel, pisanie (które jest czymś innym niż pisanie nastawione na czytelnika), jako formę uzewnętrzniania  wewnętrznych opowieści Klienta, w skład których wchodzą myśli, emocje, potrzeby, pragnienia, interpretacje, oceny i motywacje Klienta oraz skorzystania z nich oraz transformacji w zasoby, potrzebne do osiągnięcia celu, z którym przychodzi na coaching.

Podczas procesu, obok rozmowy, będziemy wykorzystywać pisanie rozwojowe i ekspresywne, zarówno na samych sesjach jak i pomiędzy nimi. Zadania domowe wykorzystujące pisanie, mają na celu rozwinięcie samoświadomości i pogłębienie tego, co odkryjemy podczas sesji.

Dlaczego warto skorzystać z tej metody?

Pisanie rozwojowe i ekspresywne w coachingu służy przede wszystkim pogłębieniu wglądów Klienta. Otwiera go na poznanie siebie i eksplorowanie dotąd mało znanych w sobie obszarów. Ponadto pisanie zachęca do oglądania własnego wewnętrznego świata w sposób autentyczny, nie obarczony obawą przed czyjąś oceną. Dzieje się tak, ponieważ Klient poprzez praktykę pisania stwarza sobie bezpieczną przestrzeń na poprzyglądanie się własnym autentycznym myślom i uczuciom. Nie musi dzielić się swoimi osobistymi zapiskami z coachem, ponieważ podczas sesji skupiamy się nie tyle na samej treści zapisków, ile na odkryciach i wnioskach płynących z procesu pisania, w kontekście celu Klienta. Podczas pracy coachingowej Klienci stają się autorami swoich dominujących narracji. Tworzą alternatywne historie dotyczące życia i samego siebie. Historie te pomagają im odzyskać ukryte zasoby i mocne strony oraz zbudować dla siebie lepszą codzienność.

Dzięki takiej formie pracy, poza korzyściami płynącymi z coachingu, nauczysz się również praktyki pisania ekspresywnego, którą będziesz mógł kontynuować w zaciszu swojego domu, po zakończeniu naszej współpracy. Na rozpoczęcie dostaniesz ode mnie w prezencie dziennik ekspresywny, który będziesz mógł wykorzystać w praktyce pisania ekspresywnego.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy taki coaching jest dla Ciebie, zapoznaj się z poniższymi programami:

Jeśli chcesz poczytać więcej o pisaniu rozwojowym, przejdź TUTAJ.