Journal to the Self® – praktyk pisania rozwojowego

„Journal to the Self® – praktyk pisania rozwojowego” ONLINE to praktyczny, inspirujący i transformujący warsztat pisania rozwojowego i prowadzenia dzienników, w celu osobistego rozwoju, pogłębiania samoświadomości, twórczej ekspresji, wzbogacania życia i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami codzienności.

journal to the self

To warsztat dedykowany dla każdego, kto chciałby nauczyć się tego jak praktykować w codzienności pisanie rozwojowe oraz jak dzięki tej praktyce poznawać siebie, szukać odpowiedzi na ważne pytania, kontaktować się ze swoimi emocjami, potrzebami oraz transformować własne życie.

Nie musisz „umieć” pisać, by wynosić korzyści z pisania rozwojowego i prowadzenia dzienników. Wszystko potrzebne do tego już masz.

 

Warsztat „Journal to the Self® – praktyk pisania rozwojowego” to warsztat prowadzony w oparciu o metodę Journal to the Self®, opracowaną przez psychoterapeutkę Kathleen Adams, założycielkę Center for Journal Therapy w Denver. To warsztat, dzięki któremu doświadczysz praktyki pogłębiania kontaktu ze sobą, z której będziesz mógł korzystać w swojej codzienności, w zaciszu swojego domu.

To inspirująca podróż w głąb siebie, która może  rozwinąć Twój dotychczasowy pogląd na narzędzia rozwojowe.

KTO PROWADZI WARSZTAT?

Warsztat prowadzi Monika Kliber, psychoterapeutka Gestalt w procesie szkolenia, coach, instruktor pisania rozwojowego i terapeutycznego, prekursor metody Journal to the Self® w Polsce, która wspiera swoich Klientów w odkrywaniu odwagi do twórczego życia, rozwijaniu samoświadomości oraz inteligencji emocjonalnej oraz przechodzeniu przez zmiany, poprzez procesy terapeutyczne, coachingowe oraz warsztaty z zastosowaniem metody pisania rozwojowego i prowadzenia dzienników.

Uczennica Kathleen Adams – światowego autorytetu w zakresie pisania terapeutycznego oraz absolwentka programu Journal to the Self® Instructor Certification Training organizowanego przez Center for Journal Therapy w Denver.

 

Pisanie ekspresywne tworzy pomost między myślą i uczuciem, rozumem i intuicją, ideą i działaniem.

 

DOŁĄCZ DO ŚWIATOWEJ SPOŁECZNOŚCI:

Już ponad 100 000 osób na całym świecie nauczyło się modelu prowadzenia dzienników za pomocą metody Journal to the Self®. Warsztaty są tak zaprojektowane, by były przystosowane do niemal każdej populacji, każdego wieku uczestnika i do prawie każdej grupy zainteresowań. Program ten jest nauczany przez sieć certyfikowanych instruktorów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Azji i Pacyfiku. Teraz i Polska dołącza do tego grona, a Monika Kliber, jako pierwsza adaptuje tę metodę do polskich warunków i potrzeb.

 

WŚRÓD KORZYŚCI Z PRAKTYKOWANIA PISANIA ROZWOJOWEGO I PROWADZENIA DZIENNIKÓW, JEJ PRAKTYCY I BADACZE WYMIENIAJĄ:
 • poprawa zdrowia fizycznego, m.in. poprawa takich parametrów jak ciśnienie krwi, rytm serca, poziom hormonów stresu, odporność organizmu,
 • ekspresja i rozumienie podłoża własnych emocji,
 • bardziej świadome radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami,
 • zwolnienie miejsca na kreatywne i twórcze pomysły.
 • zmniejszenie ładunku silnych emocji poprzez bezpieczne ich uwolnienie,
 • odkrycie nowego w sobie,
 • śledzenie cyklów, wzorców myślenia oraz postępowania w swoim życiu,
 • redukcja stresu,
 • większa akceptacja siebie i tego, co Cię spotyka,
 • zyskanie nowej perspektywy na różne wydarzenia,
 • głębsza świadomość ciała i tego co przez ciało komunikują emocje i potrzeby,
 • przyglądanie się temu, czego chcesz a czego nie chcesz (pomaga w podejmowaniu decyzji),
 • wzrost empatii dla siebie i innych (np. bliskich),
 • znajdowanie odpowiedzi na własne ważne pytania,
 • poprawa umiejętności organizacyjnych,
 • klaryfikacja celów i marzeń,
 • większa świadomość kierunku, w którym chcesz podążać,

To tylko wybrane korzyści. Pisanie i prowadzenie dziennika pozwala pogłębiać samopoznanie i znajdować sens własnych przeżyć, niezależnie od tego, czy dzielimy się swoim pismem z innymi, czy nie.

 

PROGRAM WARSZTATU

Podczas warsztatu doświadczysz twórczego i ekspresywnego potencjału pisania. Warsztat będzie opierał się na doświadczaniu różnych praktyk pisania w powiązaniu z własnymi doświadczeniami, byś mogła, mógł zbadać różne sposoby wykorzystania pisania dziennika do głębokiej refleksji, poprawy samopoczucie, pobudzenia kreatywności i osobistego wzrostu.

Podczas warsztatów poznasz praktyki pisania i prowadzenia dziennika, w celu samopoznania, kontaktu ze swoimi emocjami, potrzebami, i transformowania swoich historii.

Przede wszystkim poznasz narzędzie, które pomoże Ci w koncentracji, w nauce uważności na siebie, szukaniu twórczych i kreatywnych rozwiązań życiowych wyzwań oraz pogłębianiu kontaktu ze swoimi myślami, emocjami i potrzebami. Poznane praktyki będziesz mógł zastosować w swoim codziennym życiu.

Cały program Journal to the Self® zakłada 22 ścieżki – praktyki pisania i prowadzenia dzienników. Podczas proponowanego warsztatu doświadczysz wybranych z nich.

To oznacza, że w warsztatach można brać udział kilka razy i doświadczać za każdym razem innych technik, bądź tych samych ale odkrywać w nich nowe refleksje dla siebie, w innych okolicznościach, doświadczeniach i na innym etapie życia.

 

WARSZTAT DEDYKOWANY JEST DLA OSÓB:
 • dla których ważny jest kontakt ze sobą oraz pogłębianie samoświadomości i wiedzy o sobie,
 • które zmagają się z powracającymi myślami i doświadczeniami, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie,
 • które doświadczają nadmiaru stresu w codzienności,
 • tęskniących za praktyką, która przyniesie im spowolnienie, ciekawość siebie i poczucie zadbania o siebie,
 • przedsiębiorców i innowatorów, którzy chcą dostrzec swoje wewnętrzne zasoby, do rozwijania swoich firm i idei,
 • rodziców, którzy chcą pogłębić relację ze sobą, by móc pogłębić ją z dziećmi,
 • coachów, trenerów, mentorów, doradców, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli i pedagogów, którzy chcieliby doświadczyć narzędzia wsparcia swoich Klientów oraz popraktykować pisanie rozwojowe jako narzędzie, ważnej w tych zawodach, introspekcji,
 • artystów, twórców, którzy chcą pogłębić kontakt ze swoją wrażliwością i kreatywnością,
 • osób, dla których ważna jest uważność w życiu i chciałyby włączyć pisanie do swojej dotychczasowej praktyki,
 • osób, które interesują się osobistą zmianą i rozwojem oraz chcą transformować swoje przekonania oraz pogłębić kontakt z wewnętrzną mądrością,
 • osób, które pragną doświadczyć wspólnotowości i przynależności z innymi ludźmi.

 

ATMOSFERA WARSZTATÓW:

Warsztat jest spotkaniem w kręgu, podczas którego kontraktujemy zasady naszej współpracy, wg. zasad CARES.

ConfidentialityPoufność

Acceptance – Akceptacja

Respect – Szacunek

Empathy – Empatia

Support – Wsparcie

Powyższe zasady pogłębiamy omówieniem ich na początku warsztatu.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce: ONLINE na platformie do videokonferencji.

Data: do ustalenia.

Czas trwania: 8 godzin (jeśli online najlepiej 2 x 4 h każde)

Opłata: Ustalana indywidualnie w zależności od tego, czy będzie to warsztat otwarty czy zamknięty.

 

Opłata obejmuje:

 • udział w warsztacie,
 • materiały – workbook Journal to the Self® w formie elektronicznej, do którego będziesz mógł/mogła wrócić po warsztacie, w zaciszu swojego domu, chcąc praktykować dalej pisanie,
 • zaświadczenie o uczestniczeniu w warsztacie (przygotowane na zgłoszoną potrzebę uczestnika)

UWAGA: Jeżeli chcesz dołączyć – zawsze możesz. Napisz – wspólnie poszukamy na to sposobu.

 

ZAPISY:

Wyłącznie mailowo na adres: kontakt@monikakliber.com

Na pytania odpowiadam również telefonicznie 507115888. Jeśli nie odbiorę, napisz proszę sms – oddzwonię.

 

Jeśli chciałbyś zorganizować warsztat dla grupy w swoim miejscu pracy – napisz do mnie na kontakt@monikakliber.com.

 

Warsztat Journal to the Self® – praktyk pisania rozwojowego jest doskonałym wstępem do szkolenia dla profesjonalistów, więc jeśli myślisz o wykorzystywaniu praktyki pisania i prowadzenia dzienników w praktyce zawodowej, poznaniu metody od strony jej genezy i mechanizmów oraz nauczeniu się projektowania procesów rozwojowych dla swoich Klientów z uwzględnieniem pisania rozwojowego, to to szkolenie będzie dobrym wprowadzeniem do tematu.

Jestem w trakcie pisania szkolenia Pisanie rozwojowe i terapeutyczne dla profesjonalistów. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w tym szkoleniu, napisz do mnie.

Warsztat ma charakter rozwojowy i nie ma na celu zastępowania psychoterapii bądź konsultacji ze specjalistą. 

Jeśli chciałbyś uczyć się praktyki pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników podczas spotkań indywidualnych (skype) zajrzyj TUTAJ.