E-MOC-JA – dla biznesu

Warsztat wykorzystania praktyki pisania ekspresywnego do zarządzania emocjami w biznesie.

Pierwszy taki warsztat biznesowy na rynku.

Emocje a przywództwo.

Odpowiedzialny menadżer wie, że nie da się wyłączyć emocji na zawołanie, na czas pracy. Emocje są po prostu częścią każdego z nas – każdego menadżera, prezesa, specjalisty czy asystenta. Możemy z nimi walczyć, próbując je na chwilę uciszyć, zamknąć, stłumić, jednak one upominają się o zauważenie w sytuacjach biznesowych, w których najmniej chcemy je widzieć. Długo skrywane wybuchają  jak granat. A powodem wyciągnięcia zawleczki bywa najmniejsza trudność, gorsze samopoczucie czy choroba.

Ukrywanie emocji, tłumienie autentycznych myśli, niekontrolowane wybuchy, na dłuższą metę prowadzą do wielu konfliktów interpersonalnych w organizacjach, napięć w ciele, chorób psychosomatycznych, a tym samym długotrwałych zwolnień lekarskich oraz narastającej frustracji wśród pracowników. To zaś przekłada się na osiągane wyniki biznesowe.

 

Co można z tym zrobić?

Ważne jest, by nauczyć się, jak bezpiecznie uwalniać emocje, dać im pełną uwagę i zrobić z nich najlepszego doradcę, również w sprawach biznesowych. Świetnym narzędziem do rozwijania tej umiejętności jest pisanie ekspresywne. Pisanie ekspresywne jest formą budowania samoświadomości, w celu lepszego radzenia sobie z codziennymi trudnościami i przechodzenia przez trudne zmiany, z wykorzystaniem pisania.

 

W jakich sytuacjach warto zainwestować w ten warsztat?
 • w organizacjach, których branża charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem obecności stresorów wśród pracowników i kadry zarządzającej,
 • w trakcie wdrażania w organizacji corporate wellness, czyli budowania kultury dobrostanu pracowników,
 • podczas budowania przez działy HR nowych strategii wspierania pracowników w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
 • w trakcie reorganizacji struktur firmy, np. zwolnień grupowych,
 • w programach outplacementowych  – jako element takiego programu,
 • w sytuacjach kryzysowych, jako wsparcie dla pracowników.

 

Dla kogo dedykowany jest ten warsztat?
 • dla osób, które chcą lepiej radzić sobie z zarządzaniem emocjami,
 • przedsiębiorców, menadżerów i innowatorów, którzy chcą z większą łatwością skorzystać ze swoich wewnętrznych zasobów do rozwijania swoich firm i idei,
 • osób, które chcą pozbyć się nawracających myśli, które to blokują ich biznesowy potencjał,
 • osób, które pracują szybko i w środowisku wysokiego stresu,
 • menadżerów i pracowników, którzy chcą podejmować decyzje w zgodzie ze sobą,
 • osób, które potrzebują zwiększyć poziom własnej koncentracji na zadaniach w pracy, tym samym poprawić efektywność osobistą.
Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu: kontakt@monikakliber.com, tel. 507 115 888