Coaching ekspresywny™ – szkolenie certyfikujące dla profesjonalistów

coaching

Coaching ekspresywny™ jest autorską metodą połączenia coachingu w rozumieniu International Coach Federation oraz pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników.

Coaching ekspresywny™ wykorzystuje refleksyjne, kreatywne i intuicyjne pisanie (które jest czymś innym niż pisanie nastawione na czytelnika), jako formę uzewnętrzniania wewnętrznych opowieści Klienta, w skład których wchodzą myśli, emocje, potrzeby, pragnienia, interpretacje, oceny i motywacje Klienta oraz skorzystania z nich a czasem transformacji w zasoby, potrzebne do osiągnięcia celu, z którym przychodzi na coaching.

 

Coaching ekspresywny™ – szkolenie certyfikujące to 3 dniowy program (2 zjazdy), podczas którego uczestnicy poznają pisanie ekspresywne oraz uczą się zaadaptowania pisania ekspresywnego do swojej praktyki coachingowej.

 

KTO PROWADZI WARSZTAT?

Warsztat prowadzi Monika Kliber, coach ekspresywny, prekursor pisania ekspresywnego w Polsce, która specjalizuje się w pomaganiu Klientom w odkrywaniu odwagi do twórczego życia, rozwijaniu samoświadomości oraz inteligencji emocjonalnej oraz przechodzeniu przez zmiany, poprzez procesy coachingowe oraz warsztaty z zastosowaniem metody pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników. Uczennica Kathleen Adams – światowego autorytetu w zakresie pisania terapeutycznego oraz absolwentka programu Journal to the Self® Instructor Certification Training organizowanego przez Center for Journal Therapy w Denver.

 

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

I zjazd (1 dniowy) to doświadczenie własne pisania ekspresywnego, czyli udział w warsztacie Journal to the Self® – praktyk pisania ekspresywnego.

II zjazd (2 dniowy) to udział w warsztacie dotyczącym podstaw naukowych pisania ekspresywnego oraz wykorzystania tej metody do pracy coachingowej i rozwojowej w metodzie Coaching ekspresywny™.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • zapoznanie z metodą pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników, bazującą na dorobku Kathleen Adams i profesora Jamesa Pennebakera,
 • doświadczenie własne pisania ekspresywnego zgodnie z metodą Kathleen Adams Journal to the Self®,
 • poznanie historii i filozofii pisania ekspresywnego oraz prowadzenia dzienników,
 • rozwój kompetencji coachingowych dzięki zaadoptowaniu pisania ekspresywnego do własnej praktyki,
 • rozszerzenie perspektywy patrzenia na dotychczasowe modele coachingowe i rozwojowe,
 • inspiracja do tworzenia własnych modeli wykorzystania pisania ekspresywnego w praktyce zawodowej,
 • certyfikat przyznawany po ukończeniu drugiego dnia warsztatu “Coaching ekspresywny™ dla profesjonalistów” oraz wykonaniu 2 zadań wdrożeniowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

ZJAZD I (8 godzin)

Podczas I Zjazdu doświadczysz na własnej skórze czym jest praktyka pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników, dzięki uczestnictwie w niezwykłym warsztacie „Journal to the Self® – praktyk pisania ekspresywnego.

„Journal to the Self® – praktyk pisania ekspresywnego to praktyczny warsztat pisania dziennika ekspresywnego, w celu osobistego rozwoju, twórczej ekspresji, wzbogacania życia i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami codzienności. Jest on prowadzony w oparciu o metodologię opracowaną przez Kathleen Adams, założycielkę i dyrektor Center for Journal Therapy w Denver, którego Monika jest absolwentką.

Podczas tego warsztatu będziesz miał możliwość sprawdzenia, jak różne techniki pisania ekspresywnego oddziałują na Ciebie. Rozpoczniesz inspirującą podróż do siebie. Doświadczysz tego z wykorzystaniem workbooka, który otrzymasz na początku warsztatu.  Dzięki własnej praktyce wzbogacisz swoje doświadczenia i będziesz w stanie lepiej rozumieć swojego Klienta – osobę, do pracy z którą będziesz chciał zaprosić pisanie ekspresywne.

Po I zjeździe uczestnicy otrzymają zadanie wdrożeniowe, do praktykowania w czasie między zjazdami.

DOŁĄCZ DO ŚWIATOWEJ SPOŁECZNOŚCI:

Już ponad 100 000 osób na całym świecie nauczyło się modelu prowadzenia dzienników za pomocą metody Journal to the Self®. Warsztaty są tak zaprojektowane, by były przystosowane do niemal każdej populacji, każdego wieku uczestnika i do prawie każdej grupy zainteresowań. Program ten jest nauczany przez sieć certyfikowanych instruktorów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Azji i Pacyfiku. Teraz i Polska dołącza do grona praktyków pisania ekspresywnego, a Monika Kliber, jako pierwsza adoptuje tę metodę do polskich warunków i potrzeb.

 

ZJAZD II (16 godzin – 2 dni)

II Zjazd będzie poświęcony pracy nad zaadoptowaniem pisania ekspresywnego i różnych technik pisania dzienników do sesji coachingowych i pracy rozwojowej.

Zagadnienia poruszane podczas II zjazdu:

 • filozofia, metodologia i główne założenia pisania ekspresywnego,
 • mechanizmy psychologiczne w pisaniu ekspresywnym,
 • integrowanie półkul mózgowych w celu pogłębiania doświadczenia,
 • pisanie ekspresywne, coaching a psychoterapia,
 • założenia techniczne pisania ekspresywnego w pracy coachingowej (nośniki treści, poufność, archiwizacja treści itd)
 • atmosfera praktyki pisania – rola rozpoczęcia i zamknięcia praktyki pisania,
 • kontraktowanie pracy z klientem w metodologii coachingu ekspresywnego,
 • projektowanie narzędzi coachingowych z wykorzystaniem pisania, w różnych kontekstach pracy z klientem, np. praca z dążeniem, praca na zasobach itd.
 • kompetencje coacha wg. International Coach Federation a korzystanie z pisania ekspresywnego,
 • wykorzystanie pisania do introspekcji zawodowej,
 • pisanie podczas sesji – możliwości wykorzystania pisania podczas sesji,
 • plan wdrożenia pisania ekspresywnego do własnej praktyki zawodowej.

 

Po II zjeździe uczestnicy otrzymają zadanie wdrożeniowe w postaci przygotowania opisu procesu 3 sesji coachingowych z wykorzystaniem metody coaching ekspresywny.

 

WARSZTAT DEDYKOWANY JEST DLA:
 • coachów,
 • trenerów,
 • mentorów,
 • (arte)terapeutów,
 • pracowników działów HR
 • doradców,
 • pedagogów i nauczycieli,
 • każdego kto chce pogłębić swoją praktykę coachingową, rozwojową oraz poznać nowe narzędzie wsparcia swoich Klientów.
CENA :

Cena za udział w warsztacie: 1500 zł. (Przy zgłoszeniu dwóch osób – 1400 zł/1 osobę). Udział we wcześniejszych edycjach warsztatu Journal to the Self® uprawnia do zniżki za kurs dla profesjonalistów, ale nie wyklucza z ponownego wzięcia udziału w I części szkolenia, która jest ważnych elementem całego procesu certyfikacji. 

Cena zawiera:

 • 3 dni szkolenia,
 • profesjonalny workbook Journal to the Self®, z którym będziemy pracować podczas warsztatu,
 • materiały szkoleniowe,
 • napoje oraz przekąski. Podczas zjazdów przewidziane są przerwy kawowe oraz dłuższa przerwa na lunch. Obiad nie jest wliczony w cenę szkolenia.
 • 1 mailową/telefoniczną konsultację nawiązującą do programu szkolenia, zadań wdrożeniowych i Twojej praktyki pisania, do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty szkolenia,
 • możliwość kupienia Dziennika Ekspresywnego w promocyjnej cenie.

 

Uwaga: Udział w szkoleniu uprawnia Cię do praktykowania technik pisania ekspresywnego dla osobistego rozwoju oraz włączania pisania ekspresywnego do indywidualnej pracy coachingowej z Klientami.

Jeśli brałeś już udział w warsztacie Journal to the Self® i chciałbyś dołączyć do szkolenia dla profesjonalistów – napisz – ustalimy zasady Twojego udziału w warsztacie. 

Jeśli interesują Cię terminy najbliższego szkolenia zapisz się do mojego newslettera w zakładce O MNIE bądź napisz na kontakt@monikakliber.com.

Jeśli chcesz doświadczyć korzyści z pisania ekspresywnego dla własnego wzrostu (nie jesteś profesjonalistą w powyższym rozumieniu), napisz na kontakt@monikakliber.com. Poszukamy możliwości poznania tej metodologii przez Ciebie w innym wymiarze niż uczestniczenie w warsztacie dla profesjonalistów.

Więcej o pisaniu ekspresywnym możesz przeczytać TUTAJ.