Coaching ekspresywny™ – szkolenie certyfikujące dla profesjonalistów

coaching ekspresywny

Coaching ekspresywny™ jest autorską metodologią połączenia coachingu w rozumieniu International Coach Federation oraz pisania ekspresywnego.

Coaching ekspresywny™ wykorzystuje refleksyjne, kreatywne i intuicyjne pisanie (które jest czymś innym niż pisanie nastawionym na czytelnika), jako formę uzewnętrzniania wewnętrznych opowieści Klienta, w skład których wchodzą myśli, emocje, potrzeby, pragnienia, interpretacje, oceny i motywacje Klienta oraz skorzystania z nich a czasem transformacji w zasoby, potrzebne do osiągnięcia celu, z którym przychodzi na coaching.

 

Coaching ekspresywny™ – szkolenie certyfikujące to 4 dniowy program (2 zjazdy), podczas którego uczestnicy poznają pisanie ekspresywne oraz uczą się zaadaptowania pisania ekspresywnego do swojej praktyki coachingowej.

 

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

I część 2 dniowa to doświadczenie własne pisania ekspresywnego, czyli udział w warsztacie Journal to the Self® .

II część 2 dniowa, to udział w warsztacie dotyczącym podstaw naukowych pisania ekspresywnego oraz wykorzystania tej metody do pracy coachingowej i rozwojowej w metodzie Coaching ekspresywny™.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • zapoznanie z metodologią pisania ekspresywnego, bazującą na dorobku Kathleen Adams i profesora Jamesa Pennebakera,
 • doświadczenie własne pisania ekspresywnego zgodnie z metodologią Kathleen Adams Journal to the Self®,
 • poznanie historii i filozofii pisania ekspresywnego oraz prowadzenia dzienników,
 • rozwój kompetencji coachingowych dzięki zaadoptowaniu pisania ekspresywnego do własnej praktyki,
 • rozszerzenie perspektywy patrzenia na dotychczasowe modele coachingowe i rozwojowe,
 • inspiracja do tworzenia własnych modeli wykorzystania pisania ekspresywnego w praktyce zawodowej,
 • 2 certyfikaty:

Pierwszy certyfikat przyznawany po ukończeniu warsztatu Journal to the Self®, zgodny z metodologią Kathleen Adams oraz po wykonaniu zadania wdrożeniowego.

Drugi certyfikat przyznawany po ukończeniu II części szkolenia, poświadczający udział w szkoleniu “Coaching ekspresywny™ dla profesjonalistów”.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

ZJAZD I (2 dni x 8 godzin)

Podczas I Zjazdu doświadczysz na własnej skórze czym jest pisanie ekspresywne, dzięki uczestnictwie w warsztacie „Journal to the Self® „

„Journal to the Self® – to dwudniowy, praktyczny warsztat pisania dziennika ekspresywnego, w celu osobistego rozwoju, twórczej ekspresji, wzbogacania życia i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami codzienności.

Warsztat „Journal to the Self® – praktyk pisania dziennika ekspresywnego” to warsztat prowadzony w oparciu o metodologię opracowaną przez Kathleen Adams, założycielkę i dyrektor Center for Journal Therapy w Denver, której Monika jest uczennicą.

Podczas dwóch dni zjazdu będziesz miał możliwość sprawdzenia, jak różne techniki pisania ekspresywnego oddziałują na Ciebie. Rozpoczniesz inspirującą podróż do siebie. Doświadczysz tego z wykorzystaniem autorskiego dziennika ekspresywnego, który otrzymasz w prezencie na początku warsztatu.  Dzięki własnej praktyce wzbogacisz swoje doświadczenia i będziesz w stanie lepiej rozumieć swojego Klienta – osobę, do pracy z którą będziesz chciał zaprosić pisanie ekspresywne.

Po I zjeździe uczestnicy otrzymają zadanie wdrożeniowe, do praktykowania w czasie między zjazdami.

ZJAZD II (2 dni x 8 godzin)

II Zjazd będzie poświęcony poznaniu genezy i założeń metodologii pisania ekspresywnego na świecie oraz pracy nad zaadoptowaniem pisania ekspresywnego do sesji coachingowych i pracy rozwojowej.

Zagadnienia poruszane podczas II zjazdu:

 • filozofia, metodologia i główne założenia pisania ekspresywnego na świecie,
 • mechanizmy psychologiczne w pisaniu ekspresywnym,
 • integrowanie półkul mózgowych w celu pogłębiania doświadczenia,
 • pisanie ekspresywne, coaching a psychoterapia,
 • założenia techniczne pisania ekspresywnego w pracy caochingowej (nośniki treści, poufność, archiwizacja treści itd)
 • atmosfera praktyki pisania – rola rozpoczęcia i zamknięcia praktyki pisania,
 • kontraktowanie pracy z klientem w metodologii coachingu ekspresywnego,
 • projektowanie narzędzi coachingowych z wykorzystaniem pisania, w różnych kontekstach pracy z klientem, np. praca z dążeniem, praca na zasobach itd.
 • kompetencje coacha wg. International Coach Federation a korzystanie z pisania ekspresywnego,
 • pisanie podczas sesji – możliwości wykorzystania pisania podczas sesji,
 • plan wdrożenia pisania ekspresywnego do własnej praktyki zawodowej.

 

WARSZTAT DEDYKOWANY JEST DLA:
 • coachów,
 • trenerów,
 • mentorów,
 • (arte)terapeutów,
 • pracowników działów HR
 • doradców,
 • pedagogów i nauczycieli,
 • każdego kto chce pogłębić swoją praktykę coachingową, rozwojową.

CENA – 2399 zł, przy wpłacie 30 dni przed 2199 zł, przy zgłoszeniu dwóch osób 30 dni przed 2000 zł.

Cena zawiera: 32 godziny szkolenia, dziennik ekspresywny, materiały szkoleniowe oraz kawę, herbatę, napoje oraz przekąski, w trakcie szkolenia.

Podczas zjazdów przewidziane są przerwy kawowe oraz dłuższa przerwa na lunch. Obiad nie jest wliczony w cenę szkolenia.

 

Uwaga: Udział w szkoleniu uprawnia Cię do praktykowania technik pisania ekspresywnego dla osobistego rozwoju oraz włączania technik do indywidualnej pracy coachingowej z Klientami.

Jeśli interesują Cię terminy najbliższego szkolenia zapisz się do mojego newslettera w zakładce O MNIE bądź napisz na kontakt@monikakliber.com.

Jeśli chcesz doświadczyć mocy pisania ekspresywnego dla własnego wzrostu, napisz na kontakt@monikakliber.com. Poszukamy możliwości poznania tej metodologii przez Ciebie w innym wymiarze niż uczestniczenie w warsztacie dla profesjonalistów.

Więcej o pisaniu ekspresywnym możesz przeczytać TUTAJ.