Coaching ekspresywny™ – szkolenie dla profesjonalistów

coaching

Coaching ekspresywny™ jest autorską metodą połączenia coachingu w rozumieniu International Coach Federation oraz praktyki pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników.

Coaching ekspresywny™ wykorzystuje refleksyjne, kreatywne i intuicyjne pisanie (które jest czymś innym niż pisanie nastawione na czytelnika), jako formę uzewnętrzniania wewnętrznych opowieści Klienta, w skład których wchodzą myśli, emocje, potrzeby, pragnienia, interpretacje, oceny i motywacje Klienta oraz skorzystania z nich a czasem transformacji w zasoby, potrzebne do osiągnięcia celu, z którym przychodzi na coaching.

 

Coaching ekspresywny™ – szkolenie dla profesjonalistów to 18 godzinny program (2 dni warsztatu oraz 2h grupowa sesja follow up), podczas którego uczestnicy poznają praktykę pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników oraz uczą się zaadaptowania jej do swojej praktyki coachingowej.

 

KTO PROWADZI WARSZTAT?

Warsztat prowadzi Monika Kliber, coach ekspresywny, instruktor pisania ekspresywnego, prekursor programu Journal to the Self® w Polsce, która specjalizuje się w pomaganiu Klientom w odkrywaniu odwagi do twórczego życia, rozwijaniu samoświadomości oraz inteligencji emocjonalnej oraz przechodzeniu przez zmiany, poprzez procesy coachingowe oraz warsztaty z zastosowaniem metody pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników. Uczennica Kathleen Adams – światowego autorytetu w zakresie pisania terapeutycznego oraz absolwentka programu Journal to the Self® Instructor Certification Training organizowanego przez Center for Journal Therapy w Denver.

 

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

I część – 2 dni szkolenia:

Dzień 1 to doświadczenie własne pisania ekspresywnego, czyli udział w warsztacie Journal to the Self® – praktyk pisania ekspresywnego.

Dzień 2 to warsztat dot. podstaw naukowych i psychologicznych praktyki pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników oraz wykorzystania tej metody do pracy coachingowej i rozwojowej w metodzie Coaching ekspresywny™.

II część – 2 godzinna sesja follow up oraz wykonanie i rozliczenie zadania wdrożeniowego, w wyznaczonym terminie.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • zapoznanie z metodą pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników, bazującą na dorobku Kathleen Adams i profesora Jamesa Pennebakera,
 • doświadczenie własne praktyki pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników zgodnie z metodą Kathleen Adams Journal to the Self®,
 • poznanie historii i genezy pisania ekspresywnego oraz prowadzenia dzienników,
 • rozwój kompetencji coachingowych dzięki zaadoptowaniu pisania ekspresywnego do własnej praktyki,
 • rozszerzenie perspektywy patrzenia na dotychczasowe modele coachingowe i rozwojowe,
 • inspiracja do tworzenia własnych modeli wykorzystania pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników w praktyce zawodowej,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu po ukończeniu dwóch dni warsztatu “Coaching ekspresywny™ dla profesjonalistów”, wykonaniu i rozliczeniu zadania wdrożeniowego oraz udziale w sesji grupowej follow up.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I – dwudniowy zjazd szkoleniowy (16 godzin)

Podczas pierwszego dnia szkolenia doświadczysz na własnej skórze czym jest praktyka pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników, dzięki uczestnictwie w warsztacie „Journal to the Self® – praktyk pisania ekspresywnego”.

„Journal to the Self® – praktyk pisania ekspresywnego to praktyczny warsztat pisania dziennika ekspresywnego, w celu osobistego rozwoju, twórczej ekspresji, wzbogacania życia i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami codzienności. Jest on prowadzony w oparciu o metodę opracowaną przez Kathleen Adams, założycielkę i dyrektor Center for Journal Therapy w Denver, którego Monika jest absolwentką.

Podczas tego warsztatu będziesz miał możliwość sprawdzenia, jak różne techniki pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników oddziałują na Ciebie. Rozpoczniesz inspirującą podróż do siebie. Doświadczysz tego z wykorzystaniem workbooka, który otrzymasz na początku warsztatu.  Dzięki własnej praktyce wzbogacisz swoje doświadczenia i będziesz w stanie lepiej rozumieć swojego Klienta – osobę, do pracy z którą będziesz chciał zaprosić pisanie ekspresywne.

 

Drugi dzień szkolenia poświęcony będzie pracy nad zaadoptowaniem pisania ekspresywnego i różnych technik pisania dzienników do sesji coachingowych i pracy rozwojowej.

Zagadnienia poruszane podczas drugiego dnia szkolenia:

 • geneza i główne założenia pisania ekspresywnego,
 • mechanizmy psychologiczne w pisaniu ekspresywnym i prowadzeniu dzienników,
 • integrowanie półkul mózgowych w celu pogłębiania doświadczenia,
 • pisanie ekspresywne, coaching a psychoterapia,
 • bhp praktyki pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników,
 • założenia techniczne pisania ekspresywnego w pracy coachingowej (nośniki treści, poufność, archiwizacja treści itd)
 • atmosfera praktyki pisania – rola rozpoczęcia i zamknięcia praktyki pisania,
 • kontraktowanie pracy z klientem w metodzie coachingu ekspresywnego,
 • projektowanie narzędzi coachingowych z wykorzystaniem pisania, w różnych kontekstach pracy z klientem, np. praca z dążeniem, praca na zasobach itd.
 • kompetencje coacha wg. International Coach Federation a korzystanie z pisania ekspresywnego,
 • wykorzystanie pisania do introspekcji zawodowej,
 • pisanie podczas sesji – możliwości wykorzystania pisania podczas sesji,
 • plan wdrożenia pisania ekspresywnego do własnej praktyki zawodowej.

 

Część 2 – grupowa sesja follow up (2 godziny) plus zadanie wdrożeniowe.

Po 2 dniu szkolenia uczestnicy otrzymają zadanie wdrożeniowe do wykonania. Rozliczenie zadania i udział w sesji follow up będzie warunkiem otrzymania zaświadczenia o udziale i zakończeniu szkolenia.

 

WARSZTAT DEDYKOWANY JEST DLA:
 • coachów,
 • trenerów,
 • mentorów,
 • (arte)terapeutów,
 • pracowników działów HR,
 • doradców,
 • pedagogów i nauczycieli,
 • każdego kto chce pogłębić swoją praktykę coachingową, rozwojową oraz poznać nowe narzędzie wsparcia swoich Klientów.

 

CENA :

Cena za udział w pełnym szkoleniu: 1100 zł. 

Udział we wcześniejszych edycjach samego warsztatu Journal to the Self® nie zwalnia z ponownego udziału w I dniu szkolenia dla profesjonalistów. Ta część jest ważnych elementem całego procesu szkolenia dla profesjonalistów i może być pogłębieniem dotychczasowej praktyki (w razie pytań zapraszam do bezpośredniego kontaktu).

Cena zawiera:

 • 2 dni szkolenia,
 • workbook Journal to the Self®, z którym będziemy pracować podczas warsztatu,
 • materiały szkoleniowe,
 • napoje oraz przekąski. Podczas zjazdów przewidziane są przerwy kawowe oraz dłuższa przerwa na lunch. Obiad nie jest wliczony w cenę szkolenia.
 • 2 godzinna sesję follow up,
 • mailowa konsultację w zakresie rozliczenia zadania wdrożeniowego,
 • możliwość kupienia Dziennika Ekspresywnego w promocyjnej cenie,
 • zaświadczenie o udziale i ukończeniu szkolenia “Coaching ekspresywny™ dla profesjonalistów”

 

Uwaga: Udział w szkoleniu uprawnia Cię do praktykowania technik pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników dla osobistego rozwoju oraz włączania pisania ekspresywnego do indywidualnej pracy coachingowej z Klientami.

Jeśli interesują Cię terminy najbliższego szkolenia zapisz się do mojego newslettera w zakładce O MNIE bądź napisz na kontakt@monikakliber.com.

Jeśli chcesz doświadczyć korzyści z pisania ekspresywnego dla własnego wzrostu (nie jesteś profesjonalistą w powyższym rozumieniu), napisz na kontakt@monikakliber.com. Poszukamy możliwości poznania tej metody przez Ciebie w innym wymiarze niż uczestniczenie w warsztacie dla profesjonalistów.

Więcej o pisaniu ekspresywnym możesz przeczytać TUTAJ.